רבים מניצולי השואה ששרדו מהגהינום הנאצי, הסיקו שאין לסמוך יותר
על הצדק והאנושיות; הכוח והנשק הם הבטחון. חייקה, שלחמה נגד הנאצים,
הסיקה שאחווה בין העמים וקשרי רעות בין אדם לאדם יחברו לכוח וימנעו פורענות

| הילדות בפולין | השומר הצעיר | הפרטיזנים |
| נציגת יהודי פולין | נישואים ומשפחה | המנהיגה המקומית | המחוקקת |

English site Next page Home ילדות ונעורים נישואים ומשפחה מנהיגה מקומית המחוקקת ראשית הדרך בשומר הצעיר הפרטיזנים