בהיותה בת תשע או עשר הצטרפה חייקה לקן של השומר הצעיר
(שלעתיד תהיה קשורה למפ"מ
מר"צ)
היתה זאת הצטרפות טבעית; קן השומר הצעיר היה מקור השראה
.לכל נער טוב בישראל. בקן השלימה את החינוך וההשכלה שהיקנה בית הספר

,בגיל חמש-עשרה - שש-עשרה למדו בתנועה את בורוכוב, מארקס, פרויד
שופנהאואר והספרות החדשה, שהופיעה באירופה בין שתי מלחמות
.העולם. הזרם הנלמד והמקובל בתנועה היתה חסידות

חייקה בתקופה 1937-1938
בעיר בריסק.
בתום לימודיה בגימנסיה, התקבלה חייקה
ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים.
בעזרת המשפחה קיבלה מיד היתר עלייה ארצה
(סרטיפיקט). אך היא היתה כבר חברה
בהנהלה הראשית של השומר הצעיר, וכך במקום
לעלות, נשלחה בפקודת התנועה לאיזור בריסק
(פולסיה), לרכז את פעולת התנועה במחוז.
שוב ביקשה חייקה לממש את זכותה לעלות, אך
מההנהגה הראשית של התנועה נמסר לה
שעליה להשאר בפולין.

בשנת 1941,  כאשר הנאצים פלשו גם אל
האזורים המזרחיים של פולין,  נשארה
חייקה כדי להנהיג את המחתרת,  ביחד
עם אבא קובנר,  אדק בורקס,  מרדכי
רוזמן,  פנחס שטרן ומשה בלוש.  החברים
הוותיקים של ההנהגה הראשית,  כולם,  מי
לפי החלטת התנועה ומי ללא החלטה,  עזבו
את וילנה ועלו ארצה עד ראשית 1941.

בשנת 1939,  עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה,  פתח בית משפחת גרוסמן בעיר
ביאליסטוק את דלתותיו לפליטים שליחי
התנועה.  חלקם של הפליטים פנו צפון
-מזרחה לוילנה,  הרחק מהכיבוש
הנאצי.  חלקם האחר פנו בחזרה
לוארשה הכבושה על-ידי הנאצים.


דף הבא לדף הקודם לדף הכניסה