ביקורו של מאיר יערי, מנהיג מפ"מ (שלישי משמאל)
בוורשה בשנת 1946. ברקע: חורבות בנין היודנרט
בוורשה. חייקה: שניה מימין.

חייקה שימשה נציגה של החלוץ והשומר הצעיר
בוועד היהודי המרכזי בוורשה
- הנציגות הרשמית של
יהודי פולין לאחר המלחמה. במאי 1945
נפגשה לראשונה עם הנהגת התנועה,  בהיותה
חברה במשלחת יהדות פולין לכנס הציוני
בלונדון.

 

כחברה בועד המרכזי של יהודי פולין
היא השתתפה בעצרת הראשונה בוורשה
למרד גיטו ורשה, 1945.

 

בשנת 1946 היתה חברה במשלחת מפ"מ
לקונגרס הציוני בשוויץ. בתמונה: חברי
המשלחת: אברהם שלונסקי, יוסף ימבור,
חייקה, משה פורמנסקי וחנן רובין.

 

בשנת 1946 היתה חברה במשלחת יהדות פולין
לארצות הברית.

במאי 1948, ראשית מלחמת השחרור,
עלתה חייקה ארצה.לדף הבא לדף הקודם לדף הכניסה