תמונה שמאיר צילם בשנת 1936
ערב צאתו ארצה
חייקה נפרדה מחבר נעוריה ומדריכה בתנועה,
מאיר אורקין, כאשר הוא עלה ארצה בשנת 1936.
במאי 1948, בתחילת מלחמת השחרור,
עלתה חייקה ארצה.היא הגיעה קודם לקיבוץ עין-השופט,
וכעבור חצי שנה עברה לקיבוץ עברון,
שם חייקה ומאיר אורקין נישאו.


חייקה ומאיר, צעירים ומאושרים
עם הבת הבכורה, לאה.
המשפחה בשנים 1949 - 1950
חייקה: ראש המועצה האיזורית געתון.
מאיר: נהג הרכב הצמוד.

עם שוך קרבות מלחמת השחרור ב - 1949
כתבה חייקה את ספרה "אנשי המחתרת",
וביום חתימת כתיבתו ילדה את בתה
הראשונה לאה.בשנת 1953  נולדה גם בתה השניה, יוספה,
ולימים גם נכדים. כאן חייקה מאושרת
עם נכדה רוני, בנה של לאה, שנולד
בשנת 1978.

לדף הבא לדף הקודם לדף הכניסה