בשנת 1950  נבחרה חייקה לראשות המועצה
האזורית געתון.  היו אלה ימי צנע,  אבטלה וקליטת
עולים במעברות.  כראש המועצה עסקה חייקה בהצלת
ילדים משטפונות ומרעב.  כן לחמה בחוסר העבודה
שאיים לנוון את תושבי המעברות.

למעלה: חייקה, ראש המועצה
האזורית געתון, עם כאמל חמדי עואד,
מוכתר מזרעה.מימין: חייקה כראש המועצה
מבקרת במעברה.תנועת מר"צ
תנועת השומר הצעיר
אתר הגליל המערבילדף הבא

לדף הקודם

לדף הכניסה